مقاومت فولاد در برابر افت قیمت‌ ها جرقه‌ رشد قیمت‌ در بازار پتروشیمی بازارهای کالایی همچون گذشته رکود نسبی خود را مشاهده می‌ کنند. آن‌ هم در شرایطی که...