در نمودار روزانه به نظر می رسد قیمت در قالب یک روند صعودی در حال پیشروی است. موج پرقدرت فعلی را می توان موج ٣ صعودی در نظر گرفت. بنظر می رسد...