در ایران، برای اولین بار در جهان! امروز شاهد اولین روز آغاز به کار آتی پسته در بورس کالا بودیم شاید این بازار جدید بتواند امیدواری‌ های جدیدی را به بازارهای آتی بورس کالا تزریق کند...