طی معاملات امروز در بازار و در روز ابتدای هفته شاهد افزایش تقاضا و روند صعودی شاخص‌ها بودیم و این در حالی است که طی هفته گذشته شاخص در اکثر روزهای معاملاتی با روندی نزولی همراه بوده است. البته با توجه به روند اصلاحی هفته گذشته و کاهش قیمت‌ها و در نتیجه فرصت‌های خرید ایجاد شده به ویژه در........