در حال حاضر تولید سالانه ایرالکو بیش از ١٨٠٠٠٠ تن می‌باشد. همچنین محصولات شرکت در بورس کالای ایران عرضه می‌شود که آخرین قیمت برای شمش ایرالکو ٢١٠٩٨۴ریال و برای شمش ۶٠۶٣ ایرالکو ٢۴٩٣٢٨ریال بوده است.......