در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه با فشار فروش آغاز کرد اما نزدیک شدن به سطح حمایتی ٣٠٧ هزار واحدیِ شاخص موجب شد تا به مرور از فشار عرضه کاسته و بر میزان تقاضا افزوده گردد. در بازار روز چهارشنبه ٢ نماد وتجارت و وبصادر معاملات روان و خوبی را به نمایش گذاشتند. در واقع بازارساز این نمادها به مرور کف قیمت‌ها را افزایش داد تا عطش فروش در بازار کاسته شده و معامله‌گران از رفتار هیجانی فاصله بگیرند. مثبت نشدن بازار روز چهارشنبه مهمترین و بهترین اتفاق بود. در واقع اصلاح روزهای اخیر، سبب ایجاد جذابیت در قیمت بسیاری از نمادها شد. اما بعید به نظر می‌رسد در کوتاه مدت رشد دامنه‌داری را در بازار داشته باشیم. در واقع انتظاری مبنی بر ریزش بیشتر قیمت‌ها (خصوصا در صنایع بزرگ) نیست اما ...