طی معاملات روز چهارشنبه در بازار مشابه دو روز اخیر شاهد افزایش عرضه‌ها و روند نزولی در قیمت‌ها بودیم چنانکه شاخص با روند نزولی در ابتدای معاملات همراه بود و تا ٣٠٩٩۶١.۶٧ واحد کاهش یافت. ولی در نیمه‌های بازار با توجه به اصلاح قیمت‌ها در بیشتر نمادها و........