نوشتاری از مرتضی علی اکبری خبره بازارهای مالی بازار شاهد تقابل غیر رسمی بین حقیقی ها و حقوقی ها است. یعنی حقیقی ها بیشتر با اتکاء به تحلیل تکنیکال اقدام به معامله می کنند و حقوقی ها بیشتر از تحلیل بنیادی بهره می گیرند لذا نظر به این که اکثریت معاملات و بازار متعلق به حقیقی ها است، معمولاً بر بازار حاکم می شوند... به همین دلیل در موقع فروش سهام با اتکاء به تحلیل تکنیکال بازار منفی می شود که در آن صورت همه دنبال دلیل می گردند که عمدتاً علت قابل اتکایی برای آن پیدا نمی کنند و در محافل عمومی مواردی مطرح می شود که قابل اتکاء و علمی نیست...

مرتضی علی اکبری

به نظر من مدت هاست بازار شاهد تقابل غیر رسمی بین حقیقی ها و حقوقی ها است. یعنی حقیقی ها بیشتر با اتکاء به تحلیل تکنیکال اقدام به معامله می کنند و حقوقی ها بیشتر از تحلیل بنیادی بهره می گیرند لذا نظر به این که اکثریت معاملات و بازار متعلق به حقیقی ها است، معمولاً بر بازار حاکم می شوند و به همین دلیل در موقع فروش سهام با اتکاء به تحلیل تکنیکال بازار منفی می شود که در آن صورت همه دنبال دلیل می گردند که عمدتاً علت قابل اتکایی برای آن پیدا نمی کنند و در محافل عمومی مواردی مطرح می شود که قابل اتکاء و علمی نیست.

لذا فعالان بازار سرمایه (اشخاص حقیقی و حقوقی) می بایست همزمان از هر دو تحلیل بنیادی و تکنیکال بهره ببرند ، در غیر این صورت به نظر بنده بازار رفتاری را خواهد داشت که نوسانات شدید آن بدون دلیل محکمی عده زیادی از تازه واردها را فراری می دهد و این موضوع برای بازار سرمایه بسیار زیان آور خواهد بود.

اگر فعالان بالفعل و بالقوه از هر دو تحلیل استفاده کنند ، به طور قطع عمق بازار بیشتر خواهد شد و نوسانات بازار منطقی تر خواهد بود. هرچند این نیاز به زمان و چه بسا به فرهنگسازی دارد.

معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات


نظرات

  • سید

    ایکاش تکنیکال خرید میکردند..اینکاررا هم نمیکنند.صدای سودهای انچنانی را از صداو سیما و فضای مجازی میشنوند و ....باکمترین نوسان منفی میترسند و دست به فروش میزنند..در واقع تکنیکال خراب کن هستند ..از.همین ها هستندکه الگوهای عجیب و غریب اختراع میشود.

    ۱۳۹۸/۷/۱۸ - ۱۲:۵۶