محمود رضا خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه تمدن : نمی توان مدعی شد که نقش کنونی بازار سرمایه به مثابه همان نقشی است که بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته بازی می‌کند اما... فرصتی بی‌نظیر است که توانسته اثر مخرب نقدینگی را به یک اثر سازنده تبدیل کند.... همه باید برای ورود به دورانی جدید از حیات بازار سرمایه ایران آماده شوند... زیرساخت ها تقویت شود... ما در شرایط خاصی قرار داریم...

محمود رضا خواجه نصیری

بازار سرمایه در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری به واسطه ورود سرمایه‌گذاران ،تعداد کدهای معاملاتی ایجاد شده و همچنین نقدینگی جذب شده به این بازار رکوردهای خوبی را پشت سر گذاشته است و برآیند تمام این موارد از ایجاد یک فرصت بی نظیر حکایت دارد که می تواند راهکار مناسبی برای حل یکی از مسائل اصلی باشد که فضای کلی اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است.

در حال حاضر کشور با یک رشد نقدینگی فزاینده روبروست و پیرو آن بررسی این میزان نقدینگی سرگردانی موجود در دست مردم از 2 منظراهمیت دارد.

طی یکسال اخیر و به شوک ارزی که در سال گذشته دراقتصاد کشور ایجادشد؛تمایل مردم به سرمایه گذاری هوشمندانه در کشور افزایش یافت و در پی آن همواره تلاش می کردند تا فضایی را برای سرمایه گذاری بیابند که بتوانند به نوعی قدرت خرید خود را نسبت به شرایط تورمی و سایر مسائل مرتبط با آن بالا برده و به نوعی این نوسان را پوشش دهند.

وجود چنین فضایی منجر به بروز حرکتهایی در بازارهای موازی مانند ارز، سکه و حتی مسکن شد و در نهایت حاصلی جز کاهش قدرت خرید و افزایش فشار اقتصادی به معیشت مردم را به همراه نداشت. این حجم نقدینگی اما در نهایت مسیری را پیدا کرد که به بازار سرمایه منتهی می شد.

اگرچه هنوز هم نمی توان مدعی شد که نقش کنونی بازار سرمایه به مثابه همان نقشی است که بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته بازی می‌کند اما در شرایط فعلی و با در نظر داشتن رویکرد کنونی که نسبت به بازار سرمایه وجود دارد ؛این جایگاه قطع به یقین فرصتی بی‌نظیر است که توانسته اثر مخرب نقدینگی را به یک اثر سازنده تبدیل کند.

نکته اساسی دراین بین آن است که ورود این حجم نقدینگی به سمت بازار سرمایه و هدایت آن به سمت تولید بر خلاف سایر بازارها که زمینه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ؛رشد تورم و کاهش قدرت اقتصادی مردم را به همراه داشته ؛ می تواند علاوه بر اشتغالزایی نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.

اتکا فوق العاده سیستم اقتصادی کشور به بازار پول باعث شده تا کمی و کاستی سیستم پولی و مدیریت بانک‌های کشور ؛ در وضعیت اقتصاد کشور و معیشتی مردم نمایان باشد اما بازار سرمایه اساسا جایگاهی است که می توان در آن به گونه ای عمل کرد که علاوه بر کسب سود توسط مردم زمینه شفافیت درامد و شفافیت عملکرد مالیاتی مهیا شود.

بنابراین در شرایط کنونی اقتصادی کشور،تنها یک راه‌حل وجود دارد که می توانند علاوه بر حل مشکل نقدینگی کشور ؛منجر به رشد اشتغال زایی وافزایش ثروت مردم شودو آن حضور در بازار سرمایه است.به عبارت دیگر بازار سرمایه تنها جایگاهی است که می تواند منافع مردم، اقتصاد و تولید را یک جا جمع کند.

به نظر می رسد فرصت کنونی ایجاد شده در بازار سرمایه فرصت بی بدیلی است و کلیه دست اندرکاران این بازار و کسانی که نسبت به سیاست گذاری هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور اقدام می کنند باید به آن توجه داشته باشند و با پایش پیوسته این مسیر در حفظ و تعالی آن کوشا باشند.

به طور مشخص بانک مرکزی باید از هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه استقبال کرده تا پیرو آن بتواند بخش زیادی از بار تامین مالی را از دوش بانک‌ها برداشته و به سمت بازار سرمایه هدایت کند. ضمن اینکه ناکارایی سیستم بانکی کاهش یابد. در این مسیر به کاهش آرام نرخ سپرده بانکی به اتکای بازار سرمایه می توان فکر کرد.

از سوی دیگر وزارتخانه های مختلف کشور باید بکوشند تا با سیاست هایی که در حوزه‌ها و بخش‌های صنایع مختلف اعمال می شود ،زمینه افزایش بازده صنایع وهمچنین ضریب مطلوب ثبات در صنایع با هدف جذب نقدینگی در بازار سرمایه را فراهم کنند تا بدین ترتیب مردم پاداش خود را از سرمایه گذاری هوشمند بازار سرمایه دریافت کنند.

در این بین سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر باید بکوشد تا کانال‌های مطمئنی برای سرمایه‌گذاری مردم گسترش دهد و با بها دادن به فضای سرمایه‌گذاری سازمان یافته و تخصصی مسیرهای درست سرمایه‌گذاری را به مردم نشان دهد تا این افراد با بهره گیری از یک روش سرمایه‌گذاری مطمئن و تخصصی بتوانند به افزایش ثروت و بهتر شدن وضعیت معیشتی خود دست یابند.

قدرمسلم استفاده از این فرصت، نیاز به فرهنگ‌سازی دارد تا بتواندضریب نفوذ بازار سرمایه را هوشمندانه افزایش دهد ضمن اینکه نباید از این نکته غافل شد که مردمی که امروز نیم نگاهی به بازار سرمایه دارند از دانش کافی برخوردار نبوده و ممکن است در اولین پایگاه هایی که به آن دسترسی می یابند و عمدتاً شبکه‌های فضای مجازی هستند که دسترسی به آنها آسان است مراجعه کرده و به آنها اطمینان کنند. اگرچه در این مورد اشکالی به مردم وارد نیست و دسترسی سریع به مردم به شبکه‌های فضای مجازی در هر حوزه وجود دارد و در بطن خود می تواند آسیب پذیری‌های را نیز ایجاد کند لذا تحرک کلیه نهادهای مالی اعم از شرکت‌های تامین سرمایه ،سبدگردان ها و کارگزاری‌ها با راهبری سازمان بورس باید به سمت جذب موثر در بازار سرمایه و همراه با فرهنگ سازی افراد باشد تا به واسطه آن مردم بتوانند سریع و در عین حال با آرامشی از بابت مدیریت تخصصی سرمایه های خود وارد بازار سرمایه شده و نگرانی های موجود در ذهنشان ،این فرصت سرمایه گذاری را تبدیل به فضای سرمایه‌گذاری زودگذر نکند. بدیهی است که باید پیشخوان های تخصصی بازار سرمایه رشد پیدا کند.

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فضایی بلندمدت است و باید این نگاه بلند مدت و یا میان مدت به سرمایه‌گذاری در مردم شکل بگیرد و این تصور که می توانند در بازه زمانی کوتاه مدت نسبت به کسب سود بالا اقدام کرده و از آن خارج شوند، تغییر کند تا دچار خسران ناشی از انتظارات ناسنجیده نشوند.

به عبارت دیگر مردم باید از ساختارهای سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه استفاده کنند که سرمایه آنها در بازار سرمایه ماندگاری بالایی داشته و از منافع آن در بهبود زندگی خود بهره بگیرند.

نکته اساسی آن است که این نگاه بلند مدت در سرمایه گذاری باید از طریق ابزارهایی ساخته شود که هم اکنون در تمام دنیا متداول است و استفاده کنندگان ازآن کوشیده اند تا با دوره های سرمایه گذاری بلند مدت ،بازه های انتظاری بلند مدت را برای مردم ایجاد کرده و آنها را به این مهم در جهت کسب سود و بهره مندی هر چه بیشتر از فرصت پدیدآمده ؛ تشویق کنند .

بی شک بسیاری از دستاوردهایی که امروز در ثبات بازار مسکن، ارز و سکه وجود دارد به واسطه رویکردی است که امروزه در بازار سرمایه وجود دارد.

در همین راستا نهادهای متولی باید به گونه‌ای عمل کند تا مردم سرمایه های خود را به سمت شاداب تر کردن بازار سرمایه و کسب سود بیشتر سوق دهند ودر کنارآن به راه‌های هدایت این نقدینگی به بازار سرمایه و ایجاد اطمینان بیشتر مردم به این بازار بی اندیشند.

بی شک با افزایش فرهنگ سهامداری در میان مردم و بهره گیری از نهادهای تحت نظارت و سازمان‌یافته و دارای مجوز وپاسخگویی به آنهاعلاوه بر جذب بیشتر سرمایه ها به این بازار، نهایت بهره مندی از فرصت ایجاد شده مهیا خواهد شد.

وجود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع درصندوق های سرمایه گذاری به عنوان یکی از منابع قابل تجمیع در بازار سرمایه و روند رو به رشد آن در چند ماه اخیر نشانگر آن است که می توان بخشی از این منابع را به سمت تامین مالی وانتشار اوراق و بخشی را به سمت ورود شرکت ها در بازار سرمایه هدایت کرد تا به واسطه آن شرکت‌های بیشتری وارد بورس شده و از مزایای آن بهره‌مند شوند .

رشد حجم شرکت‌های عرضه اولیه در سال‌های اخیر نشانگر آن است که ظرفیت بازار سرمایه برای جذب نقدینگی بیشتر شده و همه این موارد نوید بخش آن است که نسبت بازار سرمایه و ارزش آن و همچنین جذب نقدینگی در این بازار نسبت به سایر ارکان افزایش داشته است. و این روند قابل تداوم است

بی شک با درنظر داشتن فضای کلان اقتصادی کشور، هدایت نقدینگی نیاز به تفکر منسجم دارد و سازمان بورس باید از بخشی نگری پرهیز کند.

به سخن دیگرتمام سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی که در سطوح مختلف اعم از وزارت اقتصاد و دارایی ، بانک مرکزی ، وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین سایر وزارتخانه هایی که به نوعی دستی بر آتش صنعت و بنگاه داری در کشور دارند همه با هم باید به شکل سازمان یافته و با هارمونی یکسان و یکنواخت این هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه را شکل دهند. در صورت بروز این اتفاق بخش زیادی از انرژی هایی که در بخش های مختلف اقتصادی کشور برای تامین مالی در جهت افزایش اشتغال و جلوگیری از نوسانات غیر عادی در بازارهای موازی مانند بازار ارز می شود می تواند به جذب سرمایه در بورس منتهی شود.

قدرمسلم هماهنگی ها میان مجلس و دولت و اشراف کامل آنها به این موضوع ، حرکت دراین مسیر را سرعت بخشیده و می تواند منجر به جذب نقدینگی بیشتر شود.

سابقه و تجربه تمام اقتصاد های موفق دنیا نشان می‌دهد که مسیر و راهکار بهینه حل تمام مسائل اقتصادی می‌تواند بازار سرمایه باشد و امیدمی رود با همکاری تمام وزارتخانه ذی‌ربط این مسئله عملیاتی شده و پیرو آن شاهد افزایش حاشیه سود ،بهبود وضعیت شرکت ها و حمایت از آنها که به‌شکل غیرمستقیم حمایت از سرمایه‌گذاران و سهامداران است، باشیم و با هدایت نقدینگی موجود به سمت بورس ،سرعت جریان آبادانی برای اقتصاد کشور افزایش یابد.

تامین سرمایه تمدن به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در این حوزه با در نظر داشتن ارزیابی‌های موجود از کلیت اقتصاد کشور از دو منظر سرمایه‌گذارانی که علاقمند به حضور در بورس هستند و همچنین شرکت هایی که علاقمند از ابزارهای بورسی برای ورود به بورس و تامین مالی استفاده کند براین باور است که با وجود این حجم تقاضایی ؛ بایستی پیشخوان‌های بازار سرمایه که همان نهادهای مالی بازار سرمایه تقویت شوند .

با توجه به فضای امروز اقتصاد کشور و رویکرد مثبت سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه به بازار سرمایه ،تامین سرمایه تمدن به عنوان یکی از این پیشخوان ها کوشیده تا در عین پیش روبودن ،عملکرد قوی داشته و بالاترین پاسخگویی را داراباشد تابتواند حجم بیشتری از منابع را از درگاه های مختلف جذب بازار کرده و در پی آن به صاحبان سهام شرکت ها و صنایع کمک کند تا از مزایای این بازار بهره گیرند.

تامین سرمایه تمدن درتلاش برای گسترش این فرآیند در راستای فعالیت‌های خود در ارتباط با صنعت ، سرمایه گذاران و مشتریان کوشیده تا نسبت به تقویت ساختار خود از نظر نیروی انسانی (فنی) تکنولوژی و افزایش حوزه‌های مدیریتی اقدام کند وگام آخر دراین مسیر، انتخاب یک قائم‌مقام برای تامین سرمایه بوده است تا پیرو آن بتواند حجم تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌ها در شرکت را به گونه‌ای افزایش دهد تا با شرایط روز بازار سرمایه تطبیق بیشتری داشته باشد.

در همین راستا به همه نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه پیشنهاد می شود تا با درک شرایط جدید رویکرد مردم به بازار سرمایه به تقویت زیرساخت‌های خود برای پاسخگویی بیشتر به نیاز مشتریان از طریق توسعه منابع انسانی و ساختار های فنی و تکنولوژی خود که عمدتا بزرگترین سرمایه نهاد های مالی هستند،اقدام کنند.

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن