نا امیدم نکن! بازار فولاد امروز ثبات نرخ داشت و خبر خاصی را زیر پوست خود مخفی نکرد. آتی بورس کالا نیز همچون روزهای قبل قرمز بود؛ اگر چه...