فردا روز مهمی برای بازارهای کالایی است. آن هم در شرایطی که بازار پتروشیمی‌ های بورس کالا شاهد عرضه گریدهای رایج پلیمری است و...