از محصولات شرکت کارخانجات داروپخش انواع قرص، کپسول، لوسیون و انواع دیگر داروها می‌باشد که طی سال جاری از محل فروش این محصولات درآمدی بالغ بر ٣۵٩٣٧٧٩ میلیون ریال محقق شده است....