از نظر سهم کشوری این شرکت در حدود ١٠ درصد از تولیدات را به خود اختصاص داده و قابلیت تولید قطعات متنوع و پیچیده در تیراژ بالا از مزیت رقابتی آن محسوب می‌گردد. به عنوان مثال بالغ بر یک‌صد و پنجاه‌هزار عدد انواع بدنه موتور در سال در این شرکت تولید می‌شود. همچنین......