شرکت تولیدی لنت ترمز ایران در سال ١٣٤١ تأسیس و در خرداد سال ١٣٤٧ تولید خود را با همکاری شرکت تکستار آلمان (با ظرفیت ٣٠٠ تن) آغاز نمود. اکنون لنت ترمز ایران(ایرانلنت)، بزرگ‌ترین کارخانه تولید لنت ترمز در ایران و یکی از ......