بازار روز گذشته شرایط خاص توام با اتفاقات جالب توجه داشت. البته از رخ نیمه دوم معاملات روز شنبه، فشار فروش برای دیروز قابل پیش‌بینی بود. اما سوت آغاز بازی در شرایطی کشیده شد که وبملت بدون صف تقاضا آغاز به کار کرد. این اتفاق از آن جهت مثبت ارزیابی می‌گردد که اگر صف تقاضا عرضه می‌گردید، احتمالا فشار فروش در بازار شدت بیشتری می‌گرفت. به هر جهت این سهم روز گذشته نقدینگی سنگین ٣۴٠ میلیارد تومانی را از دل بازار بلعید. در سایر نمادهای بانکی نیز فشار فروش بالا بود و این وضعیت نشان می‌دهد که ...