همان‌طور که انتظار می‌رفت طی معاملات امروز ناشی از افزایش عرضه در ساعات پایانی معاملات روز قبل و تشکیل صف‌های فروش، در ساعات ابتدایی معاملات روز جاری شاهد افزایش عرضه و تشکیل صف‌های فروش در اکثر نمادهای بازار بودیم چنانکه ........