شرکت داروسازی آوه سینا تولیدکننده اشکال دارویی جامد است. این شرکت از تاریخ تأسیس آن در سال ۱۳۸۲ انواع محصولات خود را به مشتریان داخلی و خارجی عرضه می‌نماید. محصولات شرکت در دو گروه انواع قرص و انواع کپسول تولید می‌گردد. طی دوره شش ماهه نخست سال جاری تولیدات شرکت شامل......