رخ نمایی کاهش قیمت‌ ها در بازار فولاد باز هم یک شنبه آرام و کم‌ رمق در بازارهای کالایی به ثبت رسید. گویی این بازارها باید اغلب شنبه‌ ها را با یک روند نه چندان قوی به اتمام برسانند و خبر خاصی برای مخابره باقی نگذارند. در بازار فولاد شاهد توقف روند صعودی قیمت‌ ها بودیم و بازارها وارد یک فاز با ثبات و البته نسبی شدند، که...