فوربس در این زمینه اخیرا در گزارشی با اشاره به همکاری‌های اقتصادی چین با ایران، پکن را یکی از منابع اصلی تامین مالی طرح‌های توسعه صنعت پتروشیمی اعلام کرده است...