طی معاملات روز چهارشنبه در بازار و در ساعات ابتدایی شاهد افزایش عرضه در بیشتر نمادها متأثر از روند نزولی شاخص در روز معاملاتی قبل و صف‌های فروش در پایان معاملات روز سه شنبه بودیم که باعث افت شدید قیمت‌ها در ابتدای معاملات و روند نزولی شاخص گردید. ولی.......