عمده درآمد خود را از محل کارمزدهای شاپرک و اجاره دستکاه های کارتخوان دریافت می کند و با حاشیه سود عملیاتی و سود خالص پایدار در بازار فعالیت می کند. شرایط بنیادی این سهم ...