در نمودار تعدیل شده و تایم فریم روزانه در بازه زمانی ٩ ماه اخیر شاهد نوسان قیمت داخل یک کانال صعودی بودیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است...