بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت در گزارش فعالیت ماهانه شهریور، تولید ٩ماهه شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل در حدود ٢٧ درصد افزایش یافته است. با این حال با توجه به فروش تمامی محصولات شرکت به صورت صادراتی و......