در معاملات امروز متأثر از افزایش تقاضا در بازار و تشکیل صف‌های خرید و ادامه این روند تا پایان بازار در اکثر نمادها به ویژه نمادهای کوچک بازار، در مرحله پیش گشایش شاهد افزایش تقاضا و تشکیل صف‌های خرید بودیم چنانکه پس از گشایش بازار ......