طی معاملات امروز در بازار شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها در اکثر نمادها و گروه‌ها بودیم چنانکه شاخص در همان ابتدا روندی صعودی به خود گرفت و تا پایان این روند ادامه داشت که می‌توان دلیل آن را افزایش نقدینگی و حرکت سرمایه از......