به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم پتروشیمی به واسطه فروش بالا توان سود سازی خوبی در صورت های مالی ۶ ماهه داشته و با این سود شرکت از ارزش ذاتی خود فاصله و جای رشد قیمتی خوبی با ریسک کم را دارا می باشد