در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم ٣٠ دقیقه ، پس از تشکیل یک ساختار اصلاحی مثلث قیمت در قالب یک موج صعودی سقف مثلث را بی اعتبار کرد و شاکله موج ١ صعودی شکل گرفت. پس از آن...