در بازار پلیمرها با توجه به افت قیمت‌ های پایه در بورس کالا یک‌ گام عقب‌ گرد نرخ چندان عجیب نیست، اما چیزی که برای بازار مهم بوده و مهم‌ تر خواهد شد، حجم معاملات در بورس کالا در هفته جاری است. زیرا نشانه قطعی از اتمام رکود در این بازار است و...