از دید بسیاری از سرمایه گذاران در سهام فولادی و سنگ آهنی، افق بازار بسیار مهم است زیرا تغییرات قیمت ها بر سبد سرمایه گذاری آنها اثر می گذارد. اخیرا بر عوامل موثر بر قیمت این دو ماده خام افزوده شده و سوال اصلی این است که ..