بازارهای کالایی باز هم یک، روز شنبه کم‌ حاشیه را تجربه کردند؛ اگر چه جرقه‌ های محدودی در بازار فولاد مشاهده شد و...