بازار فردا مثبت خواهد بود؟ بله... روز چهارشنبه مطابق پیش بینی ارائه شده بازار پر عرضه آغاز شد لیکن به دلیل روند کلی مثبت شاخص ، مجددا افزایش تقاضا در بازار افزایش یافته و موجب شد شاخص روند صعودی خود را مجددا آغاز کرده و تا پایان ساعات معاملاتی ادامه یابد... این نشانه خوبی برای بازار فردا بوده و نوید بخش بازاری مثبت برای روز آینده می باشد. لذا برای فردا افزایش تقاضا و متعاقباً رشد شاخص پیش بینی می شود. البته روند نرخ دلار و مذاکرات سیاسی و اخبار سازمان ملل می تواند تاثیر قابل توجهی در بازار فردا داشته باشد...