در هفته گذشته سهام شرکت پالایش نفت اصفهان ١٢۵٠ تومانی معرفی شد ، این سهم تاکنون ١١ درصد رشد داشته است.همچنین سیمان شمال ۴٠٠ تومانی نیز تاکنون ٧ درصدی رشد کرده و توصیه می شود سهام مذکور را تا اهداف تعیین شده نگه دارید...