عده زیادی از فعالان بازارهای مالی و مواد خام در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری کرده اند که در حوزه فولاد، نفت، فلزات پایه و محصولات کشاورزی فعال هستند. درباره آنچه در آینده در این بازارها رخ خواهد داد نگرانی هایی وجود دارد اما موسسه مشاوره ای وود مک کینزی ..