بازار فولاد همان روند قبلی را در پیش دارد و تغییر نرخ برجسته‌ ای را شاهد نبودیم. بازار پلیمرها به رغم خوش بینی‌ های موجود ولی با یک کاهش نرخ پراکنده همراه شد؛ اگر چه...