به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم پتروشیمی با توجه به پتانسیل دست یابی به سودآوری بالا و قرار گیری در کف حمایتی مستعد صعود بسیار خوبی با ریسک کم می باشد