در اولین روز پاییز هم اوضاع کلی در بازارهای کالایی تغییر چندانی نداشت ولی بازار پلیمرها جذاب‌ تر از گذشته بود و حتی می‌ توان گفت که...