طی معاملات امروز در بازار شاهد افزایش تقاضا ناشی از روند صعودی و صف‌های خرید در ساعات پایانی روز قبل و رشد بیش از ٩ هزار واحدی در شاخص بودیم چنانکه شاخص کار خود را در ٣٠٢١٠٣.۴٢ واحد آغاز و در پایان .....