خروج پلیمرها از رکود سه ماهه، شاید! بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا با محوریت پلیمرها؛ امروز خبرسازترین بازار کالایی بود؛ آن هم در شرایطی که قیمت‌ های پایه با رشد نرخ اعلام شد و حجم معاملات هفته قبل هم از یک رکود برجسته در ماه‌ های اخیر چیزی کم نداشت. این دو سیگنال به این معنی است، که...