طی معاملات امروز بازار متأثر از افت ٨ هزار واحدی شاخص و ایجاد فرصت‌ها خرید در بسیاری از نمادها، شاهد افزایش تقاضا و روند صعودی شاخص بودیم چنانکه در همان ابتدای بازار شاخص کل روندی افزایشی به خود گرفت و ......