طی معاملات روز چهارشنبه ، متأثر از روند نزولی روز معاملاتی قبل شاهد افزایش عرضه‌ها در بازار بودیم چنانکه روند شاخص در همان ابتدا نزولی و کاهشی شد. همچنین با تأثیر برخی اخبار سیاسی منتشر شده طی روز چهارشنبه بر شدت عرضه‌ها افزوده گردید و......