طی سال جاری شرکت با کاهش در تولید و فروش مواجه بوده است چنانکه طی دوره ۵ ماهه میانگین تولید ماهانه در مقایسه با سال قبل کاهش ۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین طی سال ٩٧ در حدود ٩٩.۵ درصد از محصولات تولیدی به فروش رسیده است در حالی که ......

بورس24: شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد با هدف ایجاد صنایع پایین دستی فولاد آلیاژی ایران و با تمرکز در تولید پروسه‌های تکمیلی فولاد از قبیل کشش سرد، پولیش، پوسته کنی، صافکاری، تاب‌گیری، سایزینگ و تست عیوب سطحی و داخلی انواع فولادهای آلیاژی و مخصوص و با نام اولیه "شرکت فرآورده‌های فولاد آلیاژی یزد" و به صورت سهامی خاص در سال 1369 تشکیل و شروع به فعالیت نمود که طی سال‌های بعد شرکت به سهامی عام تغییر و سهام آن در بورس اوراق بهادار پذیرش شد.

در حال حاضر سهام شرکت تحت نماد فولای در بورس اوراق بهادار تهران و در گروه فلزات اساسی در بازار اول فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین سهام شرکت طی سال جاری با رشدی بالغ بر 126 درصد همراه بوده است که نمودار این رشد و همچنین حجم سهام مورد معامله طی دوره مذکور به صورت زیر می‌باشد:

 

طی سال جاری شرکت با کاهش در تولید و فروش مواجه بوده است چنانکه طی دوره 5 ماهه میانگین تولید ماهانه در مقایسه با سال قبل کاهش 5 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین طی سال 97 در حدود 99.5 درصد از محصولات تولیدی به فروش رسیده است در حالی که طی سال جاری این نسبت به 98 درصد کاهش یافته است که خود باعث کاهش 6 درصدی در میانگین مقدار فروش ماهانه سال جاری در مقایسه با سال 97 می‌باشد.

آمار تولید و فروش شرکت طی سال 97 و 5ماهه سال جاری به صورت جدول زیر می‌باشد:

با توجه به اطلاعات فوق می‌توان دید که با وجود کاهش 6 درصدی در مقدار فروش، افزایش 40 درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات طی این سال در مقایسه با سال 97 باعث افزایش 31 درصدی در میانگین درآمد ماهانه حاصل از فروش شده است.

همچنین طی سال جاری با کاهش تولید و فروش محصولات حاصل از ارائه خدمات و افزایش محصولات تاب‌گیری و تست ابعاد شده، ترکیب تولید و فروش و همچنین ترکیب سبد فروش محصولات شرکت تغییر نموده است که با تغییر در نرخ فروش، ترکیب درآمد شرکت نیز تغییر نموده است. ترکیب درآمدی شرکت طی سال 97 به صورت نمودار زیر می‌باشد:

تغییرات صورت گرفته طی سال جاری در مقایسه با سال 97 بر اساس میانگین ماهانه به صورت جدول زیر خلاصه شده است:

همچنین نمودار این تغییرات به منظور درک بهتر چگونگی تأثیر تغییر مقدار و نرخ فروش بر درآمد حاصل، بر اساس اطلاعات فوق به صورت زیر ترسیم شده است:

همان‌طور که می‌توان دید کاهش 48 درصدی در مقدار فروش محصولات حاصل از ارائه خدمات باعث کاهش 26 درصدی در درآمد حاصل از این گروه شده است در حالی که افزایش 37 درصدی در نرخ فروش محصولات تاب‌گیری شده، درآمد حاصل از این گروه را 35 درصد رشد داده است. ترکیب درآمد سال جاری شرکت با تغییرات صورت گرفته در بالا به صورت نمودار زیر می‌باشد:

در خصوص سودآوری نیز قابل ذکر است که طی سه ماهه نخست سال جاری شرکت با سرمایه 134 میلیارد ریال برای هر سهم خود سود خالص 94ریال گزارش نموده که در مقایسه با سود 73 ریالی دوره مشابه تنها 29 درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی این دوره درآمدهای عملیاتی 52 درصد و بهای تمام شده 54 درصد افزایش یافته که باعث رشد 23 درصدی در سود ناخالص شده است. قابل توجه است که با رشد بیشتر بهای تمام شده نسبت به درآمدهای عملیاتی، توان سودآوری شرکت کاهش یافته چنانکه حاشیه سود ناخالص از 7.5 درصد در دوره مشابه به 6 درصد طی سه ماهه نخست کاهش یافته است.

در خصوص بازار فروش نیز قابل ذکر است که تمامی محصول به صورت داخلی به فروش می‌رسد و شرکت هیچ گونه فروش صادراتی طی سال‌های 97 و سال جاری نداشته است.

در نهایت قابل ذکر است که شرکت طی سال جاری تصمیم به افزایش سرمایه از 134 به 200 میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران را دارد که دلیل آن را اصلاح ساختار مالی و تأمین سرمایه در گردش ذکر نموده است که این موضوع در تاریخ 6 شهریور به تصویب هیئت‌مدیره رسیده است.