طی سال جاری شرکت با کاهش در تولید و فروش مواجه بوده است چنانکه طی دوره ۵ ماهه میانگین تولید ماهانه در مقایسه با سال قبل کاهش ۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین طی سال ٩٧ در حدود ٩٩.۵ درصد از محصولات تولیدی به فروش رسیده است در حالی که ......