فصلی جدید رقم می خورد؟ داده‌ های مثبت از بازارهای کالایی یکی یکی در حال مخابره هستند. بازار پلیمرها هم با حجم معاملات بالایی رو به‌ رو شده و شاید بزرگ‌ ترین گام خروج از...