بازار پلیمرها تغییر فاز داد! بازارهای کالایی امروز دو رخداد مهم را تجربه کردند؛ یکی رشد حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا که نزدیک به ۴٧ هزار تن بود، که احتمال تغییر فاز بازار از رکود به رونق را مطرح می‌ کند و دیگری...