طی معاملات امروز در ساعات ابتدایی شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها در اکثر نمادهای بازار بودیم چنانکه شاخص در همان ابتدا روند صعودی در پیش گرفت و تا ٣٠٧۴١۵.٧۶ واحد صعود کرد ولی با افزایش عرضه و کاهش فشار تقاضا روند شاخص نیز معکوس شد و ......