از جمله گروه‌هایی که طی شهریور ماه از استقبال خوبی از سوی معامله گران بازار برخوردار شده گروه خودرو و ساخت قطعات می‌باشد چنانکه طی روزهای اخیر شاهد صف‌های خرید در نمادهای این گروه هستیم. از جمله شرکت‌ها سرمایه‌گذاری .....

بورس24: از جمله گروه‌هایی که طی شهریور ماه از استقبال خوبی از سوی معامله گران بازار برخوردار شده گروه خودرو و ساخت قطعات می‌باشد چنانکه طی روزهای اخیر شاهد صف‌های خرید در نمادهای این گروه هستیم. از جمله شرکت‌ها سرمایه‌گذاری این گروه قطعات اتومبیل ایران می‌باشد که از طی هفته معاملاتی قبل با صف خرید همراه بوده است. بر همین اساس طی این گزارش به محاسبه خالص ارزش دارایی‌های هر سهم این شرکت و مقایسه آن با قیمت سهام آن پرداخته شده است.

در جدول بالا برای محاسبه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی از قیمت سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار استفاده شده است. از جمله شرکت‌های سرمایه پذیر بورسی الکتریک خودروی شرق می‌باشد که در حدود 99.9 درصد از ارزش سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت در سهام آن می‌باشد.

به منظور محاسبه ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی از روش مقایسه‌ای و نسبت P/E برای محاسبه ارزش سهام شرکت‌های سرمایه پذیر و سود سهام اعلامی این شرکت‌ها استفاده شده است. همچنین در خصوص شرکت‌های دارای زیان به منظور احتیاط از بهای تمام شده آن‌ها به عنوان ارزش روز دارایی استفاده شده.

در نهایت قابل ذکر است که طی سال جاری شرکت هیچ گونه سود سهامی دریافت نکرده است. همچنین در محاسبات بالا ذخیره کاهش ارزش در نظر گرفته نشده است.

در خصوص سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی قابل ذکر است که در صورت در نظر گرفتن رشدی همانند شرکت‌های بورسی برای آنان، NAV از این محل 1409 ریال و نسبت P/NAV در حدود 2.28 خواهد شد که در مقایسه با سایر شرکت‌ها با زمینه فعالیت مشابه بالا می‌باشد که دلیل آن را می‌توان خوش‌بینی معامله گران به آینده سرمایه‌گذاری‌های شرکت و همچنین سهامداران و معامله گران حقوقی آن دانست.