دید سهام شرکت طی سال جاری رشد ١٠٢ درصدی را تجربه نموده است و همچنان در بازار شاهد صف خرید برای سهام این شرکت می باشیم. این شرکت یکی از هلدینگ های شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) است و فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در .....

بورس24: شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان در تاریخ 13-12-1382 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره 218006 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه شرکت یک‌صد میلیون ریال بوده که به موجب صورت‌جلسات مجامع فوق‌العاده به مبلغ چهار هزار و هشت‌صد هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.  شرکت پس از به ثبت رسیدن نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به عنوان نهاد مالی تحت شماره 10964 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 21-01-1392 مجوز فعالیت به عنوان شرکت مادر ( هلدینگ ) را دریافت نمود. همچنین شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه 02-02-1393  و مجوز سازمان بورس به شماره 121/267075 مورخه 20-02-1393 و آگهی روزنامه رسمی مورخ 20-03-1393 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و سهام آن در حال حاضر تحت نماد سیدکو در گروه سیمان، آهک و گچ مورد معامله قرار می‌گیرد که روند ارزش سهام و حجم معاملات آن طی سال جاری به صورت نمودار زیر بوده است:

چنانچه در نمودار فوق می‌توان دید سهام شرکت طی سال جاری رشد 102 درصدی را تجربه نموده است و همچنان در بازار با رشد شاخص صنعت سیمان و صف های خرید در نمادهای این گروه شاهد صف خرید برای سهام این شرکت می باشیم. این شرکت یکی از هلدینگ های شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) است و فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در شرکت‌های صنعت سیمان، آهک و گچ می‌باشد.

 چگونگی سرمایه‌گذاری‌های شرکت بر اساس اطلاعات گزارش فعالیت ماهانه مرداد ماه سال جاری به صورت جدول زیر بوده است:

چنانچه می‌توان دید عمده سرمایه‌گذاری شرکت در گروه سیمان می‌باشد که بر اساس بهای تمام‌شده، در حدود 64.8 درصد از این سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های بورسی و 35.2 درصد در شرکت‌های خارج از بورس بوده است. حال برای محاسبه خالص ارزش دارایی‌های هر سهم (NAV)، در این گزارش به بررسی سرمایه‌گذاری‌های شرکت بر اساس سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیر بورسی پرداخته شده که سرمایه‌گذاری‌های بورسی بر اساس اطلاعات مرداد ماه به صورت جدول زیر بوده است:

در جدول بالا برای محاسبه ارزش بازار سرمایه گذاری های، از قیمت سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ 20-06-98 و  قیمت پایانی استفاده ‌شده که بر این اساس ارزش خالص دارایی های هر سهم از این محل و با سرمایه 4800 میلیارد ریالی شرکت در حدود 2119 ریال محاسبه ‌شده است.

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس در مرداد ماه:

با توجه به اینکه سهام شرکت‌های غیر بورسی به ندرت مورد معامله قرار می‌گیرد و اطلاعات دقیقی از قیمت این‌گونه سهام در دسترس نمی‌باشد، از روش مقایسه‌ای و نسبت P/E برای ارزش‌گذاری این بخش از سرمایه‌گذاری‌های شرکت استفاده شده است. بر این اساس نسبت P/E برای این شرکت‌ها 5.5 در نظر گرفته‌ شده. در حال حاضر این نسبت برای بازار در حدود 6.8 تا 7 می‌باشد که با در نظر گرفتن معاملات کمتر سهام شرکت‌های خارج از بورس و در نتیجه افزایش ریسک نقد شوندگی این گونه سهم‌ها، نرخ تنزیل سود افزایش خواهد یافت که باعث کاهش ارزش سهام این گونه شرکت‌ها در مقایسه با شرکت‌های بورسی می‌شود و در نتیجه نسبت P/E برابر 6 برای این شرکت‌ها منطقی به نظر می‌رسد. همچنین برای شرکت‌هایی با زیان خالص و یا شرکت‌هایی که صورت‌های مالی آن‌ها و در نتیجه سود هر سهم در دسترس نمی‌باشد نیز از بهای تمام‌شده به عنوان ارزش به منظور احتیاط استفاده شده است که در نهایت NAV محاسبه شده برای هر سهم در حدود 862 ریال می‌باشد. البته قابل ذکر است که در صورت در نظر گرفتن رشدی برابر رشد سرمایه‌گذاری‌های شرکت در بورس، NAV هر سهم از این محل 2.56 برابر و در حدود 1147 ریال خواهد شد.

در نهایت با در نظر گرفتن به برگزاری مجامع برخی از شرکت‌های سرمایه پذیر و تقسیم سود آن‌ها و با توجه به کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها برابر سود سهام تقسیمی، برای محاسبه درست خالص ارزش دارایی‌ها، اضافه نمودن سود سهام دریافتی نیز لازم می‌باشد که بر اساس گزارش‌های شرکت این سودهای تقسیمی در سال جاری به صورت زیر بوده است:

از این محل نیز هر سهم در حدود 19 ریال دارایی خواهد داشت که در نهایت با توجه به محاسبات بالا، NAV خالص هر سهم در حدود 2999 ریال می‌باشد که در صورت در نظر گرفتن رشدی معادل رشد سرمایه‌گذاری‌های بورسی برای سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس NAV خالص به 3285 ریال افزایش خواهد یافت. حال با در نظر گرفتن قیمت هر سهم شرکت معادل 2879 ریال و برابر قیمت پایانی سهام در بازار در تاریخ 20-06-98 نسبت P/NAV برای هر سهم شرکت حدود 0.96 می‌باشد که با در نظر گرفتن رشد سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی به مشابه سرمایه‌گذاری‌های بورسی این نسبت به 0.88 کاهش می‌یابد که به نظر منطقی‌تر است که با این‌ حال با توجه به نسبت P/NAV در سایر شرکت‌های مشابه در سایر صنایع که در حدود 0.75 تا 0.85 می‌باشد، به نظر می‌رسد که سهام شرکت مشابه سایر شرکت های سرمایه گذاری و در حد متعارف قیمت گذاری شده که با توجه به رشد شرکت‌های این گروه با اتفاقات سال‌های اخیر و افزایش تقاضا در نتیجه بلایای طبیعی در کشور و همچنین بازسازی‌های پس از جنگ در کشورهای همسایه رشدی بیش از این انتظار می رود چراکه با افزایش نرخ فروش محصولات طی سال جاری توان سودآوری شرکت های این گروه به نسبت سایر شرکت ها افزایش بیشتری داشته و همچنین خبر احتمال افزایش مجدد آن طی پاییز توان سودآوری و حاشیه سود ناخالص و خالص شرکت های سیمانی را رشدی مجدد خواهد داد که در نتیجه باعث افزایش تقاضا در بازار برای این گروه و رشد بیشتر ارزش سهام آنها خواهد شد که در نتیجه خالص ارزش دارایی های شرکت و قیمت سهام را در بازار افزایش خواهد داد.

البته باید خاطر نشان نمود که این نسبت برای شرکت‌های مختلف با توجه به زمینه فعالیت متفاوت می‌باشد چنانکه نسبت P/NAV برای سهام گروه کارخانجات تبرک با نماد تبرک در گروه محصولات غذایی طی مرداد ماه 0.47 و برای سهام سرمایه‌گذاری صنعت نفت با نماد ونفت در گروه فرآورده‌های نفتی 1.29 بوده است.