ثبت نرخ و حتی میل به کاهش قیمت‌ ها و یا بی‌ رمقی معاملات کارنامه اغلب روزهای شنبه در هفته‌ های اخیر بوده و برای هفته جاری آن هم بعد از یک هفته نیمه‌ تعطیل ، این شرایط اندکی جدی‌ تر کلید خورد. بنابراین...