هر کدام که بازدهی متقارن تر و مناسب تری داشت را می توانید انتخاب کنید. بدان معناکه اولا با کلیک کردن روی ...

آموزش بورس همراه با بورس 24 :

برای یافتن صندوق های سرمایه گذاری مناسب یکی از راه ها مقایسه بازدهی صندوق ها در دوره های مختلف است. همانگونه که قبلا هم اشاره شد سایت http://www.fipiran.com/ مرجع خوبی برای مقایسه صندوق ها به حساب می آید. کافی ست نوع صندوق بورس اعم از درآمد ثابت یا متغیر را انتخال نمایید سپس به مقایسه بازدهی آن ها بپردازید.

برای این کار پیشنهاد می شود بازدهی سه ماهه و 6 ماهه و همچنین سالانه را در نظر داشته باشید. هر کدام که بازدهی متقارن تر و مناسب تری داشت را می توانید انتخاب کنید. بدان معناکه اولا با کلیک کردن روی بازدهی سالانه بر اساس صعودی به نزولی آن ها را مطابق شکل مرتب کنید. برای بازدهی 6 ماهه و سه ماهه نیز می توانید با کلیک روی ستون مربوطه همین کار را تکرار کنید.

باید در نظر داشته باشید که به شکل متقارن و با توزیع یکنواخت بازدهی سالانه باید دو برابر بازدهی 6 ماهه باشد و بازدهی سالانه 4 برابر بازدهی 3 ماهه (فصلی) با این حال به دلیل نوع سرمایه گذاری ها به خصوص در نوع صندوق های سهام ممکن است بازدهی ها کاملا متقارن نباشد.

سعی کنید از صندوق هایی که روند بازدهیشان کمی خارج از عرف بازار بورس می باشد پرهیز کنید مثلا اگر شاخص کل در بازه 6 ماهه 60 درصد و در دوره 3 ماهه 30 درصد رشد کرده اما صندوق در بازده 6 ماهه مثلا 100 درصد سود کرده و در بازده 3 ماهه 10 درصد سود داشته این می تواند ریسک های صندوق را به دلیل سرمایه گذاری های خاص و احتمالا انحصاری اندکی بالاتر ببرد همچنین باید توجه داشت که بازدهی صندوق ها در دوره های 1 ساله و 6 ماهه حتی اهمیت بیشتری نسبت به دوره های ماهانه و سه ماهه دارند چراکه عموما سهام بنیادی ممکن است با یک وقفه زمانی به اهداف خود برسند اما ریسک های صندوق را نسبت به سهام نوسانی و کوتاه مدت به شدت کاهش خواهند داد.

برای مثال در این تصویر چند مورد از صندوق ها نظیر مشترک نوین پایدار https://nibmarket.com/ به چشم می آید که دارای بازدهی متوازن و قابل قبولی ست. البته طول عمر صندوق نیز یکی دیگر از پارامترهای مهم است که در خصوص نوین پایدار عمر آن به 3468 روز می رسد که از قدیمی های بازار به حساب می آید.