تحلیل روند ١٨ ماهه بازار بورس نشان می دهد که بر خلاف تصور عام، شرایط می تواند متفاوت باشد و بهتر است سرمایه گذاران با یکی از دو سناریوی زیر ...