در سال ٩٧ در حدود ١٠ درصد از محصولات شرکت صادرشده که سهم درآمدی آن از درامد کل در حدود ١١ درصد بوده است و با توجه به نرخ بیشتر محصولات صادراتی در سال جدید شرکت سهم صادرات محصولات خود را افزایش داده است به‌ طوری‌ که .....

بورس24: همگام با توسعه اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های صنعتی استان همدان با عنوان کارخانه سیمان هگمتان در تاریخ بیستم آبان ماه ۱۳۷۶ در یک‌صد کیلومتری شهر همدان در شهر قروه در جزین از توابع شهرستان رزن با ظرفیت تولید ۲۳۰۰ تن در روز و 690هزار تن کلینکر در سال به بهره‌برداری رسید. در اسفندماه ۱۳۸۱ در راستای اجرای برنامه سوم توسعه ۸۳ % سهام دولتی متعلق به شرکت احداث صنعت توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مزایده به شرکت سیمان تهران واگذار گردید. با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های به عمل آمده در تاریخ 27-03-1382 سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران عرضه و برنامه اجرای دو طرح خطI   و احداث خطII، با هدف افزایش تولید و توسعه بازار در دستور کار قرار گرفت.

 در سال ۸۵ با راه‌اندازی طرح افزایش ظرفیت ، تولید شرکت از ۲۳۰۰ تن در روز به ۳۲۰۰ تن و در سال ۸۷ با راه‌اندازی طرح توسعه ۳۲۰۰ تن به ۶۶۰۰ تن افزایش یافت. شرکت سیمان هگمتان همواره با ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی با هدف حفظ و گسترش و توسعه بازار صادرات توانسته در سال ۸۸ با میزان 649385تن صادرات سیمان رتبه اول صادرات سیمان کشور را به خود اختصاص داده و در سال ۸۹ نیز با صادرات 679921 تن سیمان به عنوان تنها صادرکننده نمونه ملی کشور  انتخاب گردید. در حال حاضر شرکت سیمان هگمتان با تولید ۷۰۰۰ تن در روز یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان سیمان کشور است و سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سیمان و تحت عنوان سهگمت مورد معامله قرار می‌گیرد که روند معاملات و حجم سهم مورد مبادله در سال جاری به صورت زیر بوده است:

قابل ذکر است که ارزش شرکت طی سال جاری رشدی بالغ بر 179 درصد را تجربه نموده که بیش از 59 درصد آن طی شهریور ماه جاری بوده است.

در سال 97 در حدود 10 درصد از محصولات شرکت صادرشده که سهم درآمدی آن از درامد کل در حدود 11 درصد بوده است و با توجه به نرخ بیشتر محصولات صادراتی در سال جدید شرکت سهم صادرات محصولات خود را افزایش داده است به‌ طوری‌ که در 7ماهه سال مالی 98 در حدود 19 درصد از محصولات صادرشده و سهم درآمدی آن در حدود 25 درصد از درامد کل 7ماهه بوده است.

آمار تولید و فروش شرکت طی سال 97 و 7 ماهه سال 98 در تاریخ 31-05-1398 به صورت زیر می‌باشد:

بر اساس اطلاعات جدول فوق می‌توان دید که میانگین ماهانه تولید شرکت طی سال جاری در مقایسه با سال قبل 38درصد افزایش یافته است که خود باعث افزایش 38درصدی در میانگین ماهانه مقدار فروش شده است. همچنین طی 7ماهه سال جاری میانگین نرخ فروش محصولات نسبت به میانگین سال 97 افزایش 32 درصدی را نشان می‌دهد که با افزایش 38 درصدی در مقدار فروش، میانگین درآمد ماهانه را با افزایش 82 درصد نسبت به سال قبل همراه ساخته است.

همچنین طی سال جاری با تغییر در نرخ فروش محصولات و افزایش بیشتر در نرخ محصولات صادراتی به ویژه کلینکر، ترکیب فروش نیز تغییر نموده است. ترکیب سبد محصول طی سال 97 به صورت زیر می‌باشد:

طی سال جاری با افزایش نرخ 36 درصدی در کلینکر صادراتی و افزایش حاشیه سود ناخالص این گروه، شرکت به فروش هرچه بیشتر آن اقدام نموده که باعث افزایش سهم این محصول از 6 درصد سال 97 به 18 درصد طی 7 ماهه سال جاری در ترکیب سبد فروش محصولات شده است. همچنین با افزایش 19 درصدی در نرخ سیمان صادراتی و 26 درصدی در سیمان داخلی، شرکت از سهم سیمان صادراتی کاسته و بیشتر فروش خود را به بازارهای داخلی اختصاص داده است. البته قابل ذکر است که با افزایش بیشتر در نرخ کلینکر صادراتی، شرکت همچنین سهم سیمان را در سبد محصول خود از 89 به 75 درصد کاهش داده است و به سمت خام فروش روی آورده که هم بهای تمام‌شده کمتری دارد و هم افزایش نرخ بیشتری داشته است.

ترکیب سبد فروش محصولات طی 7 ماهه سال جاری به صورت زیر می‌باشد:

با تغییر در مقدار و نرخ فروش هر محصول، ترکیب درآمدی شرکت نیز تغییر نموده است. عمده تغییرات در مقدار، نرخ و مبلغ فروش در هر گروه محصول بر اساس میانگین ماهانه به منظور مقایسه با سال قبل به صورت زیر می‌باشد:

نمودار تغییرات فوق به منظور درک بهتر چگونگی تأثیر تغییر در مقدار و نرخ فروش محصولات بر درآمد هر گروه به صورت زیر ترسیم شده است:

همچنین طی تیر ماه سال جاری خبر افزایش نرخ محصولات شرکت از میانگین 1339450 ریال به 1841280 ریال و معادل 37.5 درصد توسط شرکت در سامانه کدال منتشر گردید که طبق گزارش شرکت 100 درصد از محصولات شرکت و درآمد سال 97 را شامل می‌شده است که با در نظر گرفتن افزایش 38 درصدی در مقدار فروش و همچنین افزایش نرخ‌های قبلی، سود عملیاتی سال جاری را در مقایسه با سال قبل در حدود 115 تا 120 درصد افزایش خواهد داد که حتی بدون در نظر گرفتن افزایش توان سودآوری شرکت باعث افزایش سود خالص هر سهم خواهد شد.

افزایش نرخ مذکور از تاریخ 11 تیر ماه بر محصولات شرکت اعمال گردیده است در نتیجه در مرداد ماه تأثیر آن کامل خواهد بود. آمار تولید و فروش مرداد ماه به صورت جدول زیر می‌باشد:

تغییرات طی مرداد ماه در مقایسه با سال 97 و 6 ماهه اول سال جاری به صورت جدول زیر خلاصه شده است. البته قابل ذکر است که اطلاعات به منظور مقایسه بهتر به صورت میانگین ماهانه برای دوره‌های مذکور محاسبه شده است:

همان‌طور که می‌توان دید که این ماه میزان تولید و فروش شرکت با افزایش نرخ محصولات افزایش یافته چنانکه میانگین درآمد حاصل از فروش ماهانه در مقایسه با سال قبل افزایش 183 درصدی و در مقایسه با میانگین ماهانه نیمه اول سال افزایش 71 درصدی را نشان می‌دهد که خود می‌تواند دلیلی بر افزایش تقاضا برای سهام شرکت و روند صعودی قیمت سهم در بازار باشد.

در خصوص سودآوری نیز قابل ذکر است که شرکت طی صورت‌های مالی 6ماهه اول با سرمایه 502900 میلیون ریال، برای هر سهم خود سود خالص 403 ریال گزارش نموده که در مقایسه با سود 55 ریال دوره مشابه، افزایش 633 درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که طی دوره مذکور با افزایش 86 درصدی در درآمدهای عملیاتی و 61 درصدی در بهای تمام‌شده، علاوه بر افزایش توان سودآوری شرکت و حاشیه سود ناخالص از 29 به 38.5 درصد، سود ناخالص نیز رشد 148 درصدی یافته است که با افزایش 194 درصدی در هزینه‌های اداری، عمومی و فروش و همچنین 59 درصدی در سایر هزینه‌های عملیاتی، باعث رشد کمتر و 131 درصدی در سود عملیاتی شده است. ولی طی این دوره با افزایش 4 درصدی در هزینه‌های مالی و افزایش سایر درآمدهای غیرعملیاتی از 419 به 55467 میلیون ریال ناشی از افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، سود سهام و سپرده‌های بانکی سود خالص قبل از مالیات افزایش 647 درصدی را تجربه نموده است.